counterplan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterplan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterplan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterplan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • counterplan

    Similar:

    counterplot: a plot intended to subvert another plot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).