countermure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countermure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countermure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countermure.

Từ điển Anh Việt

  • countermure

    * danh từ

    (kiến trúc) tường tựa, tường chống