counterman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterman.

Từ điển Anh Việt

  • counterman

    * danh từ

    người bán hàng (ở quầy hàng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet