counterpane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterpane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterpane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterpane.

Từ điển Anh Việt

  • counterpane

    /'kauntəpein/

    * danh từ

    khăn phủ giường

Từ điển Anh Anh - Wordnet