counterfire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • counterfire

    fire intended to neutralize or destroy enemy weapons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).