countercoup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countercoup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countercoup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countercoup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • countercoup

    a sudden and decisive overthrow of a government that gained power by a coup d'etat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).