centre spread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre spread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre spread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre spread.

Từ điển Anh Việt

 • centre spread

  * danh từ

  hai trang đối diện nhau (trong một tờ báo)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centre spread

  * kinh tế

  quảng cáo chiếm hai trang giữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • centre spread

  Similar:

  center spread: the spread at the center of a magazine