centre bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centre bearing

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  cối chuyển chịu lực

  ô tô:

  ổ trục giữa