centre bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centre bit

  * kỹ thuật

  mũi khoan lõi tâm

  mũi khoan tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • centre bit

  Similar:

  center bit: a bit with a sharp center point for guidance and two side cutters