centred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centred.

Từ điển Anh Việt

 • centred

  * tính từ

  có một trung tâm

 • centred

  có tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centred

  * kỹ thuật

  căn giữa

  có tâm