centre lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre lane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải đường trung tâm