centre tap-ct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre tap-ct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre tap-ct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre tap-ct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre tap-ct

    * kỹ thuật

    điện:

    ổ cắm ở giữa