centre-half nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-half nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-half giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-half.

Từ điển Anh Việt

  • centre-half

    * danh từ

    trung vệ bóng đá