bear off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bear off

  Similar:

  take away: remove from a certain place, environment, or mental or emotional state; transport into a new location or state

  Their dreams carried the Romantics away into distant lands

  The car carried us off to the meeting

  I'll take you away on a holiday

  I got carried away when I saw the dead man and I started to cry

  Synonyms: bear away, carry away, carry off

  Antonyms: bring

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).