bear trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear trap

    * kinh tế

    bẫy đầu cơ giá xuống