bearding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bearding

    * kỹ thuật

    rìa xờm