bear-hug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear-hug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear-hug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear-hug.

Từ điển Anh Việt

  • bear-hug

    * danh từ

    sự ôm hôn khắn khít