beardown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beardown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beardown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beardown.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beardown

    with full strength

    his beardown performance in the exhibition game

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).