bearings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bearings

  * kỹ thuật

  góc phương vị

  đo lường & điều khiển:

  bệ cân

  giá tựa cân