bear hug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear hug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear hug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear hug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bear hug

    a wrestling hold with arms locked tightly around the opponent

    a takeover bid so attractive that the directors of the target company must approve it or risk shareholder protest

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).