bear panic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear panic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear panic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear panic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear panic

    * kinh tế

    cuộc chạy đua của người bán