bear slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear slide

    * kinh tế

    sự trượt giá xuống