bear tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear tack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear tack

    * kinh tế

    chiến dịch đầu cơ giá xuống