bearded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearded.

Từ điển Anh Việt

 • bearded

  /'biədid/

  * tính từ

  có râu

  có ngạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bearded

  having hair on the cheeks and chin

  Synonyms: barbate, bewhiskered, whiskered, whiskery

  having a growth of hairlike awns

  bearded wheatgrass

  Similar:

  beard: go along the rim, like a beard around the chin

  Houses bearded the top of the heights