bearded darnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bearded darnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bearded darnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bearded darnel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bearded darnel

    Similar:

    darnel: weedy annual grass often occurs in grainfields and other cultivated land; seeds sometimes considered poisonous

    Synonyms: tare, cheat, Lolium temulentum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).