barbate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barbate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barbate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barbate.

Từ điển Anh Việt

  • barbate

    /'bɑ:beit/

    * danh từ

    (sinh vật học) có râu; có gai

Từ điển Anh Anh - Wordnet