bear raid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bear raid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bear raid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bear raid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bear raid

    * kinh tế

    cuộc đầu cơ giá xuống

    cuộc săn lùng giá xuống