bears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bears.

Từ điển Anh Việt

  • Bears

    (Econ) Người đầu cơ giá xuống.

    + Những cá nhân tin rằng giá chứng khoán hoặc trái khoán sẽ giảm và do đó bán những chứng khoán hy vọng rằng có thể mua lại ở mức giá thấp hơn.