at the least nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

at the least nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm at the least giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của at the least.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • at the least

  Similar:

  at least: not less than

  at least two hours studying the manual

  a tumor at least as big as an orange

  Antonyms: at most, at the most

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).