analytic thinking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic thinking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic thinking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic thinking.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • analytic thinking

    Similar:

    analysis: the abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations

    Antonyms: synthesis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).