analytic geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic geometry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic geometry

    * kỹ thuật

    hình học giải tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet