analytical trend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical trend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical trend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical trend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical trend

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xu thế giải tích