analytical percentage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical percentage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical percentage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical percentage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical percentage

    * kinh tế

    tỉ lệ phần trăm phân tích