analytical approach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical approach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical approach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical approach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical approach

    * kinh tế

    cách phân tích