analytical method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analytical method

  * kinh tế

  phương pháp có tính phân tích

  phương pháp có tính tích phân

  phương pháp phân tích

  * kỹ thuật

  phương pháp phân tích

  toán & tin:

  phương pháp giải tích