analytics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytics.

Từ điển Anh Việt

 • analytics

  /,ænə'litiks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  môn phân tích

  môn giải tích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analytics

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  giải tích học

  phân tích học