analytic extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analytic extension

  * kỹ thuật

  giải tích

  toán & tin:

  mở rộng giải tích

  thác triển giải tích