address stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address stop

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  dừng theo địa chỉ

  toán & tin:

  sự dừng địa chỉ