address book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address book

  * kinh tế

  sổ ghi địa chỉ

  * kỹ thuật

  địa chỉ

  điện tử & viễn thông:

  danh bạ

  toán & tin:

  sổ địa chỉ