addressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressing.

Từ điển Anh Việt

 • addressing

  (Tech) định địa chỉ, định vị trí (d)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addressing

  * kỹ thuật

  định địa chỉ

  sự định địa chỉ

  sự gán địa chỉ

  sự lập địa chỉ

  xây dựng:

  đánh địa chỉ

  toán & tin:

  địa chỉ hóa

  sự ghi địa chỉ

  xác định địa chỉ