address resolution protocol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address resolution protocol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address resolution protocol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address resolution protocol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address resolution protocol

  * kỹ thuật

  giao thức phân giải địa chỉ

  toán & tin:

  giao thức ARP

  giao thức xác định địa chỉ