address generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address generator

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  bộ phát sinh địa chỉ

  toán & tin:

  bộ sinh địa chỉ

  bộ tính địa chỉ