address extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address extension

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  mở rộng địa chỉ

  toán & tin:

  sự mở rộng địa chỉ