active zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active zone

    * kỹ thuật

    đới hoạt động

    vùng hoạt động