active cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active cell

    * kỹ thuật

    ô hiện hành

    toán & tin:

    ô hoạt động