active site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active site.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • active site

    the part of an enzyme or antibody where the chemical reaction occurs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).