active layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • active layer

  * kỹ thuật

  lớp chủ động

  lớp hoạt động

  xây dựng:

  lớp hoạt động theo mùa