active bonds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active bonds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active bonds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active bonds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active bonds

    * kinh tế

    công trái có lãi cố định

    trái vụ hoạt động