active coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active coal

    * kỹ thuật

    điện:

    than hoạt tính