active pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

active pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm active pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của active pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • active pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc chủ động